Obair Chothabhála ar Chéibh Nua an Spidéil

Ba léir don Chomhlacht Forbartha le roinnt blianta anuas go raibh obair chothabhála shuntasach ag teastáil ar an gCéibh Nua len í a cosaint i gceart.

Chuir an comhlacht brú ar an gComhairle Contae leis an obair seo a dhéanamh. Tá áthas orainn a bheith in ann a dheimhniú go bhfuil an obair seo déanta anois agus ní hamháin sin ach bhí an Comhlacht in ann soilse nua a fháil ar an gcosán cois cuain freisin.

An chéad rud eile atá beartaithe ná go n‑aistreofar an tIonad Athchúrsála go háit níos feiliúnaí agus tá súil againn fógra dearfach a bheith againn ina leith seo gan rómhoill.

An Chéibh Nua i gCéin
Scroll to Top